Blogger som veivisere

Takk til bloggen Substituttet for å vise meg veien til en gammel «venn». Endelig er WinAmp installert igjen. Programmet er en nytelse, rett og slett, sett i forhold til mange av de andre svært tungdrevne spillerne.

Legg inn en kommentar